Chiều nay (15/6), tại VP UBND xã, Phòng VHTT huyện phối hợp với UBND xã tổ chức lớp tập huấn khai thác trang thông tin điện tử xã cho CBCC xã.

hiều nay (15/6), tại VP UBND xã, Phòng VHTT huyện phối hợp với UBND xã tổ chức lớp tập huấn khai thác trang thông tin điện tử xã cho CBCC xã. Tham gia lớp tập huấn có hơn 10 CBCC công chức đến từ các đơn vị trực thuộc. Quan cảnh buổi tập huấn.