Thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sáng ngày 7/9, tại trụ sở UBND xã Ea Ly, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sông Hinh tổ chức phiên giao dịch thực hiện các hoạt động tín dụng với người dân trên tinh thần tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phiên giao dịch Ngân hàng CSXH tại xã Ea Ly (Ảnh Trần Văn Thanh Minh)

 

Phiên giao dịch đã giải ngân cho 31 hộ vay vốn với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng, trong đó nhiều nhất là cho vay theo chương trình hộ mới thoát nghèo 600 triệu đồng; vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường 336 triệu đồng, còn lại là các đối tượng vay thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

 

Đến thời điểm hiện tại, tổng dư nợ tại địa bàn xã Ea Ly là 45,6 tỷ đồng, trong đó ủy thác qua Hội Phụ nữ 17,7 tỷ đồng, Hội Nông dân 16,8 tỷ đồng, Hội Cựu chiến binh 5,2 tỷ đồng và Đoàn Thanh niên 5,7 tỷ đồng.

              Văn Thùy